IN MEMORIAM

Als KBO-Zijtaart willen wij, in deze moeilijke tijd, stilstaan bij de leden van onze vereniging die ons zijn ontvallen:        Wij gedenken:

Toon Opsteen gastlid  †16 mrt 2020        78 jaar

Riek van Dommelen   †21 mrt 2020         77 jaar

Jan van den Tillaart   †27 mrt 2020         92 jaar

Pieta van den Hurk    †27 mrt 2020         96 jaar

Tonny Rijkers            †31 mrt 2020          84 jaar

Bert Raaijmakers      †1 april 2020           76 jaar

Gerard Oppers           †1 april 2020           71 jaar

Ruud Tackenberg       †3 april 2020          83 jaar

Cor Coppens             †8 april 2020            78 jaar

Ad van Cuijk             †25 april 2020          85 jaar

Sjan van Hooijdonk   †14 juni 2020          66 jaar

Rien Kemps              †21 juni 2020            82 jaar

Jan Vervoort             †4 oktober 2020       91 jaar

Tood Langens           †25 nov. 2020           84 jaar

Henk van de Ven      †3 dec. 2020             85 jaar